Hidraulikai és hőveszteség elemzés alapján
előírt, ütemezett primer hálózati rekonstrukciók

A dunaújvárosi távfűtő primer gerincvezetékek 1953-tól kezdődően a város fejlődésével összhangban folyamatosan épültek ki 1989-ig. A DUNAFERR erőmű és az az I. hőelosztó között DN 400 előremenő vezeték és 2 db DN 300 visszatérő vezeték, az erőmű és a II. hőelosztó között pedig DN 600 előremenő vezeték és 2 db DN 400 visszatérő vezeték halad. Mind az erőművet a hőelosztókkal összekötő gerincvezetékek, mind a hőelosztókból induló elosztóvezetékek vasbeton védőcsatornában haladnak, szigetelésük döntően kőzet-, illetőleg salakgyapot, mely az eltelt működési időszak alatt több helyen sérült.

A városi I. jelű távhőhálózat elosztó algerincei több mint 30, a II. távhőrendszer elosztó algerincei pedig több mint 25 évesek. Ezért igen fontos a vezetékek folyamatos szakszerű karbantartása, és ütemezett, szükség szerinti cseréje.
Egyedi telepítésű a II/5. elosztó algerincvezeték, mely a Béke városrészben kiépített közműalagút folyosóban halad. Szigetelése üveggyapot, kemény (alumínium) héjalással kivitelezve.

A távhővezetékek nyomvonalán történt feltárások, valamint az elmúlt időszak primer hálózati meghibásodásai az alábbiakat mutatják:

1. A távhővezetékek szigetelése sérült, jelentősen elhasználódott. Megállapítható, hogy már a kivitelezéskor sem tartották mindig be az akkori technológiai utasításokat.
2. A líráknál, redős íveknél a gyártástechnológiából adódóan kiégett a szén, így - az eddig tapasztaltak folytatódásaként - fokozott meghibásodások várhatók.
3. aknáknál, a védőcsatorna szigetelési hiányosságoknál, ahol külső vízbefolyás előfordult, illetőleg elfordul, a vezetékek tönkremenetele felgyorsult.
4. A folyamatosan száraz védőcsatornákban a vezetékek falvastagsága néhány tized millimétert csökkent ugyan (oxidáció), de ultrahangos falvastagság mérés, anyagvizsgálat, homokszórásos felülettisztítás, felületvédelem után részben felhasználható.

A hálózat hőveszteség analízise szerint, melyet a gyakorlat is alátámaszt, feltétlenül felújításra szorulnak mind a gerinc, mind a hőelosztókból induló elosztó algerinc-vezetékek. Áttekintve az alkalmazható műszaki megoldásokat, illetőleg a helyszíni adottságokat, a vezetékcsere a két változatban képzelhető el.

Az egyik az előszigetelt ISOPLUS vagy LOGSTORE vezeték rendszer alkalmazása.
A másik lehetséges megoldás a meglévő vasbeton védőcsatornák feltárása, a vezetékek vizsgálata és szükség szerinti cseréje. Felület tisztítása homokszórással, felületvédelem, hőszigetelés és lemezburkolat elhelyezése, majd a védőcsatorna visszazárása, az előírt helyreállítással.

Az ütemezett primer hálózati rekonstrukciókkal egyidejűleg szükségesnek látjuk a hálózati szakaszoló szerelvények optimális helye meghatározását, illetőleg a szerelvények beépítését is.

Védőcsatornában lévő távfűtő vezetékek cseréje, korszerű, előszigetelt vezetékekre

Adatvédelem | Aktuális | Egyéb tevékenységek | Hasznos linkek | Elérhetőségek