Hőközpont- hőforrás telemechanikai rendszer fejlesztés

Dunaújvárosban jelenleg szinte kizárólag Honeywell hőközponti szabályzók üzemelnek.
A már beépített Honeywell szabályzók mind az üzembiztonság, mind az üzemvitel irányítása, felügyelete terén megfelelnek az elvárásoknak.
Társaságunk a korábbi XL 20 készülékeket folyamatosan az azokkal kompatíbilis, új fejlesztésű XL 50 DDC szabályozókra cseréli. Ennek megnövelt számú bemenetei és előre elkészített alkalmazási példatára gyors és flexibilis alkalmazást tesznek lehetővé.

Bemenetek:
- Analóg 8 db
- Digitális 4 db

Kimenetek:
- Analóg 4 db
- Digitális 6 db

A jelek feldolgozását 16 bites mikroprocesszoron futó program végzi.
A készülék képes az un. "M" buszon keresztül mérőkészülékekkel kommunikálni. A kommunikáció biztosításához egy illesztőegység szükséges a jeltranszfomáció céljából. Ezt a képességét feltétlenül ki kell használni, mivel a távfelügyeleti rendszer kiépítésénél az ilyen módon felfűzött hőmennyiségmérőkről adatok olvashatók be. A szabályzó operációs rendszere az "M" buszon beolvasott adatokat szabályzási algoritmusaiba tudja integrálni ezáltal lehetőség van a hőmennyiségmérő által mért hőmérsékletek felhasználására, vagyis az érzékelők darabszámának optimalizálására.

Az üzemvitel során a készülékek precíz szabályzást végeznek beépített optimalizáló algoritmusokkal. Az alapjelek állíthatók akár időprogramokkal is. Az egyes értékek paraméterezésével a működés a helyszín igényei szerint állítható, a riasztási határértékek megadásával a későbbiekben a felügyeleti rendszer érzékenysége hangolható be.

A műszeres rekonstrukciók során az érzékelők is kiváltásra kerülnek. Helyükre NTC karakterisztikájú érzékelőket építünk be. Általában két érzékelő kerül a szekunder fűtési és kettő a HMV előállító körbe. A primer kör hőmérséklet adatai az "M" buszon keresztül a hőmennyiségmérőtől kaphatók meg. Az érzékelőket árnyékolt vezetékkel kell lekábelezni.

A szerelt műszerszekrény tartalmazza a kommunikációra felkészített szabályzóegységet, a jelkonvertert kimeneti jeleket konvertáló relémodulokat, az erősáramú kapcsolat vezérlő reléit, a tápáramkör túláramvédelmi szerveit. A műszerszekrényeken belül kívánjuk elhelyezni a meglévő villamos elosztórendszer elemeit felújított, célszerűsített formában.

Üzemviteli és karbantartási tapasztalatok indokolják az egyes szelepek, szivattyúk stb. üzemmódkapcsolóinak beépítését melyekkel a kívánt automatikus és kézi üzem választható.

A szerelt berendezések üzemi próbája során a szabályzó algoritmusok behangolásra kerülnek a paramétertábla értékei alapján, a kiválasztott funkciók üzembehelyezése megtörténik. A szabályzók más speciális igény hiányában pozíció visszajelzés nélküli 220 V-os motorral rendelkező hajtóműveket vezérelnek 3-pont szabályzásban.

Minden egyes szabályzókészülék nyomógombos fóliatasztatúrával és négysoros folyadékristályos kijelzővel rendelkezik. Az eszközök minden egyes paramétere elérhető ezekről a kezelő szervekről a jogosultsági szinteknek megfelelően. Így pl.:

Kezelői szint:
-mért értékek ellenőrzése,
-kimenetek állapotának ellenőrzése,
-időprogramok pontjainak lekérése.

Technikusi szint:
-alapjelek módosítása,
-időprogramok módosítása,
-adatpontok üzemmódjának váltása,
-riasztások elnyomása .

Rendszergazda:
-"M" busz paraméterek állítása,
-"C" busz paraméterek állítása,
-paraméterlista módisítása,

A rendszerparaméterek a második ütemben létesülő felügyeleti rendszeren keresztül hasonlóképpen érhetők majd el.

A jelenlegi telemechanikai rendszer jellemzői

Jelenleg Dunaújvárosban több un. "sziget-rendszer" van kiépítve.
Ezeknél 5-15 hőközpont van felfűzve kommunikációs kábelre, melyek alkalmasak a távfelügyelettel való együttműködésre.

A telemechanikában alkalmazandó rendszerelemek már ismertek, az adatátviteli út még nem nem minden területen eldöntött. Az egyes berendezések a kapcsolt telefonvonali adatátviteli útra lettek kialakítva, de a megfelelő eszközök kifejlesztésével a kétirányúvá tett kábeltelevízió hálózat és saját kábel is alkalmas lehet erre a célra.

A fejlesztés fokozatosan indul be és paralel halad részben a primer távvezeték gerincek felújításával. Ezáltal lehetőség nyílik egy saját kábelhálózat kiépítésére, mely kihasználva a folyó földmunkákat fajlagosan olcsóbban tud kiépülni.

Természetesen nem ez az egyetlen módja az informatikai rendszer bővítésének. A sorházak alatt felfűzésre kerülnek az egyes hőközpontok. Az épületeket összekötő távvezetékszakaszokon a jelátviteli kábel a meglévő védőcsatornába helyezhető. Amennyiben nyomvonaltörések vagy lírák zavarják a befűzhetőséget akkor bontással kell segíteni a fektetést. Minden egyes helyszínen eseti vizsgálattal kell eldönteni, hogy adatvégpont létesítése és hosszútávú üzemeltetése hatékonyabb-e vagy a saját nyomvonalkiépítés.

A saját nyomvonalkiépítésnél a gerincfelújítástól függő leendő topológia határozza meg a hálózati eszközök elhelyezkedését és számát ezáltal eredő költségét. A modemcsatoló eszközök ára és a hatékony kommunikáció miatt törekedni kell a lehető leghosszabb adatátviteli hurkok ("C" busz) képzésére a költséghatékonyság keretein belül.

Védőcsatornában lévő távfűtő vezetékek cseréje, korszerű, előszigetelt vezetékekre

Adatvédelem | Aktuális | Egyéb tevékenységek | Hasznos linkek | Elérhetőségek