Fogyasztásmérők leolvasása

A költségosztókat ütemterv szerint olvassák le a Dunaújvárosi Víz-, csatorna- Hőszolgáltató Kft. munkatársai.

A költségosztók leolvasásával együtt sor kerül a vízórák leolvasására is, annak érdekében, hogy fogyasztóinknak a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzuk.

A társaság működési területén minden hőközpontban OMH által hitelesített hőmennyiségmérő van felszerelve a hőfogyasztás mérésére. A hidegvíz és használati melegvíz fogyasztás mérésére az OMH által hitelesített melegvízmérő szolgál.

A hőmennyiségmérők is 2003. évtől teljes mértékben az elszámolás alapját képezik. A korrekt elszámolás csak pontos méréssel valósítható meg.

A pontos mérés és az előforduló mérőhibák mielőbbi kiszűrése érdekében a fogyasztásmérőket rendszeresen olvassuk és ellenőrizzük.

A hőmennyiségmérők és hőközponti melegvízmérők leolvasása és ellenőrzése havonta egy alkalommal történik, a hónap végén.
A lakásvízmérők leolvasása és ellenőrzése évente egy alkalommal történik. Azoknál a lakásoknál, ahol a fűtéskorszerűsítés már megtörtént, a költségosztó leolvasásával együtt, ahol nem történt még meg a fűtéskorszerűsítés, azokban a lakásokban minden év július hónapjában, előzetes kiértesítés szerint.

A fogyasztásmérok leolvasási üteme - 2016

A leolvasás és ellenőrzés menete

A hónapvégi leolvasások képezik a díjszámlázás alapját, ezért nagyon fontos a pontosság és olvasható leírás. A hőmennyiségmérő és a melegvízmérő együtt kerül leolvasásra.

A leolvasást végző beszabályozó fűtésszerelő a leolvasott adatokat ráírja a leolvasó kartonra és beírja a hőközpont naplóba is.

Műveleti sorrend:

  • végigjárja a körzetét. Leolvassa a hőközponti üzemviteli adatokat és beírja a hőközpont naplóba. A hőmennyiségmérő adatait ráírja a leolvasó kartonra
  • leolvassa a melegvízmérő állását. Ráírja a leolvasó kartonra
  • kiszámítja a hőfogyasztást és összehasonlítja a korábbi időszak hőfogyasztásával
  • jelentős eltérés esetén megkeresi a hibát. Ha hatáskörébe tartozik, akkor elhárítja. Ha nem, akkor jelenti az üzemviteli részlegvezetőnek. A további intézkedést a részlegvezető teszi
  • kiszámítja a HMV fogyasztást és összehasonlítja a korábbi időszak HMV fogyasztásával
  • jelentős eltérés esetén, megkeresi a hibát. Ha hatáskörébe tartozik, akkor elhárítja. Ha nem, akkor jelenti az üzemviteli részlegvezetőnek. A további intézkedést a részlegvezető teszi
  • a körzet végigjárása után bejön a telephelyre és a leolvasó kartonról átmásolja az adatokat a nyilvántartó kartonra, vigyázva a pontosságra
  • a nyilvántartó kartonokat leadja az energetikusnak, aki a fogyasztásokat számítással is ellenőrzi. Hibás mérés esetén számítással, korrigálja az adatokat. Az ellenőrzött adatokat számítógépre teszi.

A "KERET" programos hőközpontoknál vannak időszakos fogyasztásmérő leolvasások is.

A leolvasások ideje itt ütemtervben van rögzítve. A leolvasás itt nem kartonra, hanem elszámolási lapra történik. A leolvasást a társasház közös képviselőjével együtt történik. A leolvasást a szerviz csoport vagy a technikus végzik.
A társaságunk a mérőeszközökről pontos nyilvántartást vezet. Teszi azért mert ezeket a mérőket időszakonként hitelesíteni kell.

Hitelesítések gyakorisága:

Hidegvíz főmérő : 4 évenként
Hőmennyiségmérő : 4 évenként
Használati melegvízmérő : 8 évenként
Lakásvízmérő : 8 évenként

A mérőórák nyilvántartása, és az érvényesség lejárásának folyamatos figyelése alapján történik az időszakos újrahitelesítés vagy csere.

Fogyasztóinknak folyamatosan biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy a mérők leolvasásánál, cseréjénél, hitelesítésénél ott lehessenek.

Védőcsatornában lévő távfűtő vezetékek cseréje, korszerű, előszigetelt vezetékekre

Adatvédelem | Aktuális | Egyéb tevékenységek | Hasznos linkek | Elérhetőségek