Hőközpontok üzemvitele, fűtési görbe és melegvíz hőfok állítása, szolgáltatás indítás, leállítás

A társaság a szolgáltatási területén az erőműből, a primer távhő rendszeren keresztül szállított hőenergiát a fogyasztói és szolgáltatói hőközpontokban fogadja és onnan továbbítja a fogyasztók részére.

Egy hőközpont több fogyasztási egység - épület, lépcsőház - ellátását is biztosítja.

A fűtést és használati melegvizet szolgáltató hőközpontok kialakításánál alapvető energiatakarékossági szempont, hogy a primer fűtővíz hőenergiája lehető legnagyobb mértékben elvonásra kerüljön, vagyis minél jobban vissza legyen hűtve.

Ennek megfelelően van kialakítva a primer és szekunder oldali kapcsolási sorrend:

Primer oldalon: - HMV utófűtő / használati melegvíz készre gyártása /
- fűtés
- HMV előfűtő / hidegvíz előmelegítése /
Szekunder oldal /HMV /: - HMV előfűtő
- HMV utófűtő

Ezek a hőközpontok egész évben üzemelnek. Kivételt képez a nyári időszakban végzett / július vége, vagy augusztus eleje / nagyjavítás ideje. Ez 2 - 3 napot vesz igénybe.

A fűtést és használati melegvizet szolgáltató hőközpontok, nagyrészben a II. sz. távhőrendszeren, az új városrészek területén működnek.

A hőközpontokban működő fűtési és melegvizes hőcserélők állítják elő, primer oldali szabályozással, a megfelelő hőfokú szekunder oldali fűtővizet és használati melegvizet. A szabályozás automatikus, szekunder oldali és külső hőfokérzékeléssel.

A fűtési hőenergia eljuttatása a hőközpontból a fogyasztók részére a külső hőmérséklet alapján szabályozott hőfokú szekunder fűtővízzel történik. A fűtővizet szivattyú keringeti a hőcserélő és a fogyasztóknál lévő, hőleadó berendezések / radiátorok, konvektorok stb. / között, alap és felszálló csővezetékeken keresztül.

A szekunder fűtési rendszer nyomástartását a gyűjtőre kötött, nyitott vagy zárt tágulási tartály biztosítja, fűtővízzel feltöltve ill. előfeszítve.

A szekunder előremenő fűtővíz aktuális hőmérsékletét az elektromos energiával működő, intelligens, programozható vezérlőegység számítja ki, a külső léghőmérséklet érzékelésével, és a fűtési görbével megadott, szekunder előremenő vízhőfok menetrend alapján.
A fogyasztói igények szerint a fűtési görbe bármikor módosítható. A módosítást a közösség képviselőjének kell, írásban benyújtani társaságunk felé.

A vezérlőegység folyamatosan számítja és ellenőrzi a szekunder előremenő fűtővíz aktuális hőfokát és ennek megfelelően működteti a primer oldali motoros szabályozó szelepet.
A motoros szelep szabályozza a hőcserélőn átáramló primer fűtővíz mennyiségét. Így állítja be a szekunder fűtővíz hőfokát.

A hőközpontban a megfelelő hőmérsékletű / legalább 45 0C / használati melegvizet a HMV elő - és utófűtő hőcserélők a rajtuk átfolyó hidegvízből állítják elő.
A HMV előfűtő hőcserélő a HMV utófűtő és fűtési hőcserélőkről lejövő primer fűtővíz maradék hőenergiáját felhasználva előmelegíti a hidegvizet.
A HMV utófűtő hőcserélő a hőközpontba bejövő magas hőenergia tartalmú primer fűtővízzel beállítja a HMV végleges hőmérsékletét.

Az előállított HMV eljuttatása a fogyasztók részére a hidegvíz nyomásának kihasználásával és szivattyús cirkulációval történik. A cirkuláció biztosítja azt, hogy a fogyasztóknál a melegvizes kifolyócsap megnyitása után azonnal melegvíz folyik.
A HMV egyenletes hőmérsékletét az elektromos energiával működő intelligens, programozható hőközponti vezérlőegység biztosítja.
A vezérlőegység folyamatosan érzékeli és ellenőrzi az előremenő HMV hőmérsékletét, összehasonlítja a megadott alapjellel. Eltérés esetén a szükséges irányban működteti a primer oldalon lévő HMV szabályozó motoros szelepet, vagy szelepeket. A hőközpontok egy részénél az előfűtő hőcserélő is szabályozva van.
A motoros szelep szabályozza a HMV hőcserélőkön átáramló primer fűtővíz mennyiségét.
A fogyasztási csúcsokat HMV tárolók egyenlítik ki.
A fogyasztói igények szerint, a használati melegvíz hőmérséklete, bármikor módosítható. A módosítást a közösség képviselőjének kell, írásban benyújtani társaságunk felé.

A primer fűtővíz fogadása szerint létezik:
 
- állandó tömegáramú,
- változó tömegáramú, fűtést és használati melegvizet szolgáltató hőközpont.

Az állandó tömegáram hőközpont úgy működik, hogy a beállított primer fűtővíz tömegáram értéke az üzemeltetés során állandóan azonos.
A fűtési és HMV utófűtő hőcserélőkön átáramló primer fűtővíz mennyiségét, kétutas motoros szelepek szabályozzák. A kétutas motoros szelepek csak a megfelelő hőfokú szekunder fűtővíz és HMV előállításához szükséges primer fűtővíz mennyiséget engedik rá a hőcserélőkre. Az ezen felüli mennyiséget a megkerülő / bypass / ágon, hőtartalmának leadása nélkül tovább engedik. A HMV előfűtő hőcserélő szabályozatlan.
Az állandó tömegáramú hőközpontokban a primer fűtővíz tömegáram beállítása egyszerű tűszelepekkel történik.

A változó tömegáramú hőközpont úgy működik, hogy a motoros szelepek / utófűtő, fűtési / teljesen nyitott állapotában beállított, primer fűtővíz tömegáram értéke az üzemeltetés során folyamatosan változik, a mindenkori hőigény függvényében, "0" és a beállított maximális érték között.

A fűtési és HMV hőcserélőkön átáramló primer fűtővíz mennyiségét, amely megegyezik a hőközpont aktuális tömegáramával, egyutas motoros szelepek szabályozzák. Az egyutas motoros szelepek csak annyi fűtővizet engednek be a hőközpontba, ill. engednek rá a hőcserélőkre, amennyi pillanatnyilag szükséges az aktuális szekunder fűtővíz és HMV hőfok biztosításához. Az előfűtő hőcserélő kétutas motoros szeleppel szabályozott, túlmelegítés így nem fordulhat elő.

A változó tömegáramú hőközpontokban a primer tömegáram beállítása kombinált szabályozó szeleppel történik. Ez a szerelvény biztosítja a primer tömegáram felső határértékének / beállított / tartását. Függetleníti a hőközpontot a primer távhőrendszer nyomásviszonyaitól.

A hőközpontok üzemvitelét, kezelését a beszabályozó fűtésszerelő és műszerész dolgozók végzik, az üzemviteli részlegvezető, a hőszolgáltatási üzemigazgató és a villamos részlegvezető irányításával.

A fűtést és használati melegvizet szolgáltató hőközpontokban végzett tevékenységek:

 • HMV szolgáltatás indítása
 • fűtés szolgáltatás indítása
 • primer tömegáram beállítása, átállítása
 • fűtési és HMV vezérlő egység beállítása, annak módosítása / fűtési görbe: meredekség, görbeség, párhuzamos eltolás, HMV alapjel /
 • primer oldal feltöltése fűtővízzel, rendszeres légtelenítés, szükség esetén ürítés
 • szekunder oldal rendszeres feltöltése fűtővízzel, légtelenítés, szükség esetén ürítés
 • kizárás, szakaszolás, rövidre zárás
 • szekunder oldali keringető és HMV szivattyú fokozatának beállítása, terv ill. tapasztalati adatok alapján
 • szekunder oldali tömegáram szabályozás
 • üzemviteli paraméterek / hőfok, nyomás, tömegáram / rendszeres figyelése, szükség esetén beavatkozás
 • gépek – berendezések ellenőrzése, karbantartása
 • hőcserélők tömörségének rendszeres ellenőrzése
 • HMV tárolók rendszeres mosatása
 • HMV rendszeren lévő visszacsapó szelepek rendszeres ellenőrzése
 • HMV mennyiségmérők havi leolvasása, leírás kartonra, hőközpont naplóba
 • havi és hó közi rendszeres hőmennyiségmérő műszer leolvasása, leírás kartonra, hőközpont naplóba
 • rendszeres hibaelhárítás
 • hőközpont és berendezéseinek tisztántartása
 • fűtés szolgáltatás leállítása, átállás HMV szolgáltatásra
 • HMV szolgáltatás leállítása
 • hőközpont napló vezetése, módosítások, változások bevezetése, napi tevékenység beírása, aláírással igazolás.

HMV szolgáltatás indítása:
/ pl. nyári nagyjavítás után /

Az erőműben és primer távhő rendszeren betervezett javítási és karbantartási munkák elvégzése, a rendszer fűtővízzel történő feltöltése és kilégtelenítése, a nyomástartás biztosítása, szakaszzárak kinyitása után, a hőszolgáltatási üzemigazgató összehívja a beosztott dolgozókat. Eligazítást tart a HMV szolgáltatás indításának menetéről, ütemezéséről. Elosztja az elvégzendő feladatokat.
A felkészülési munkák elvégzése mindig az indítást megelőző napon történik.

A hőközpontokban a beszabályozó fűtésszerelők, az üzemviteli részlegvezető irányításával elvégzik az alábbi felkészülési munkákat:

 • felnyitják a primer bejövő és visszatérő ágon lévő elzáró szerelvényeket
 • ellenőrzik, hogy primer oldalon, a HMV üzemmódnak megfelelő kapcsolásban, a primer fűtővíz áramlási irányában lévő összes elzáró szerelvény nyitott állapotban van-e
 • primer oldalt kilégtelenítik
 • bekapcsolják a HMV cirkulációs szivattyút
 • ellenőrzik, hogy a HMV áramlási útjában lévő elzáró szerelvények nyitott állapotban vannak-e

A HMV szolgáltatás indítását, a beszabályozó fűtésszerelők, az üzemviteli részlegvezető irányításával végzik az alábbiak szerint:

 • tájékozódnak, hogy a II. sz. hőelosztó állomáson a primer rendszer tömegáramának beállítása megtörtént-e
 • ha igen, akkor elindulnak. Mindenki a saját körzetében beállítja az eligazításon meghatározott, hőközponti nyári primer tömegáramot, a visszatérő ági tűszelepekkel ill. kombinált szelepekkel. A beállított érték a hőmennyiségmérő műszer kijelzőjén ellenőrizhető
 • a beszabályozást mindig a hőelosztó állomáshoz közeli hőközpontoknál kell kezdeni és a végpont felé haladva lehet a fűtővizet, a végpont felé terelni
 • a körzet hőközpontjainak végigjárása. A HMV szolgáltatás beindítása után újra végigmennek visszafelé és ellenőrzik a HMV szolgáltatás beindulását a HMV előremenő és visszatérő vezetékek kézzel történő tapintásával, vagy a vezérlő automatika kijelzőjén a HMV előremenő hőfok lekérésével
 • ha a HMV szolgáltatás nem indult be, akkor megkeresik a hiba okát. A hibát elhárítják, ha a hatáskörükbe tartozik. Ha nem, akkor értesítik az üzemviteli részlegvezetőt. A további intézkedés a részlegvezető feladata
 • ha a HMV szolgáltatás megfelelően beindult, akkor az indítást beírják a hőközpont naplóba. Ezt aláírásukkal igazolják.

A nyári időszak alatt a beszabályozó fűtésszerelők heti egy alkalommal megjelennek a körzetükön lévő hőközpontok mindegyikében és elvégzik az alábbi üzemviteli tevékenységet:

 • ellenőrzik a hőközponti paramétereket / hőfokok, nyomások, tömegáramok /
 • hibákat kijavítják, hatáskörüket meghaladó probléma esetén értesítik a részlegvezetőt
 • kitakarítják a hőközpontokat
 • beírnak és aláírnak a hőközpont naplóba
 • havonta egyszer ellenőrzik a hőcserélők tömörségét. A lyukadást jelentik a részlegvezető felé
 • havonta egyszer leolvassák a hőmennyiségmérőt és a HMV mérőt. Az adatokat ráírják a leolvasó kartonra és beírják a hőközpont naplóba is
 • ellenőrzik a HMV rendszeren lévő visszacsapó szelepek működését
 • elvégzik a hőközpont berendezéseinek időszakos karbantartását

A nyári időszak alatt a műszerészek havi egy alkalommal ellenőrzik a hőközponti villamos vezérlés és szabályozás megfelelő működését. Leolvassák a hőmennyiségmérő műszert, az adatokat értékelik és beírják a hőközpont naplóba, aláírásukkal igazolják.

Védőcsatornában lévő távfűtő vezetékek cseréje, korszerű, előszigetelt vezetékekre

Adatvédelem | Aktuális | Egyéb tevékenységek | Hasznos linkek | Elérhetőségek