Fűtés elindítása leállítása

Fűtés indítása

A hőközpontokban a fűtés elindítása a leghosszabb időt igénylő tevékenység, a városi szintű fűtés indításának folyamatában.
A sikeres fűtés indítás alapja a mindenre kiterjedő, teljes körű felkészülés. A felkészülési időszak minden évben, szept. 01-től, szept. 15-ig tart. Szept. 15-től a távhőszolgáltató rendszernek olyan állapotban kell lennie, hogy a fűtést bármikor el lehessen indítani.

Ennek érdekében a hőszolgáltatási üzemigazgató szept. hó. első munkanapján összehívja a beosztott dolgozókat és eligazítást tart a fűtésre történő felkészülés menetéről, ütemezéséről. Elosztja az elvégzendő feladatokat.

Az üzemviteli részlegvezető irányításával a beszabályozó fűtésszerelők, a hőközpontokban elvégzik az alábbi felkészülési munkákat:

 • a szekunder oldalon kinyitják a fűtővíz áramlási irányában lévő összes elzáró szerelvényt
 • primer oldali fűtővízzel feltöltik a szekunder oldali fűtési rendszert. Nyitott tágulási tartály esetén a jelzővezetéken kifolyó víz mutatja a feltöltöttséget. Zárt tágulási tartálynál az osztó-gyűjtő egységeken lévő nyomásmérők állásából látszik a feltöltöttség mértéke
 • a szekunder oldalt kilégtelenítik. Közben a keringető szivattyút ki-be kapcsolják. A légtelenítés mindig álló szivattyúnál történik
 • a szivattyú indítása előtt megnézik, hogy a forgórész nincs-e megszorulva. Ehhez egy speciális széles csavarhúzóval, leveszik a motor végén lévő záródugót és hatszögkulcs használatával kézzel megmozgatják a forgórészt
 • a szivattyú egy napig történő járatásával elvégzik a szekunder oldal hideg próbáját
 • a szivattyú lekapcsolása után a szekunder oldalt újra töltik és légtelenítik. Ez a folyamat addig tart, míg a rendszer teljesen levegőmentes lesz

A fűtésindítást megelőző napon a hőszolgáltatási üzemigazgató újra összehívja a beosztott dolgozókat. Eligazítást tart, tájékozódik a felkészülés teljes körűségéről. Közli az ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokat. Elmondja a fűtésindulás menetét, az indulási paramétereket, az időbeni ütemezést. Elosztja az indulási és az elmaradt felkészülési feladatokat.

A fűtésindítást megelőző napon a beszabályozó fűtésszerelők kinyitják a primer oldali előremenő és visszatérő ágon lévő összes elzáró szerelvényt.

A hőközponti fűtésindítást a beszabályozó fűtésszerelők végzik az alábbiak szerint:

 • tájékozódnak, hogy a hőelosztó állomásokon a primer rendszer tömegáramának
 • átállítása megtörtént-e
 • ha igen, akkor elindulnak, mindenki a saját körzetén és beállítják az eligazításon meghatározott, hőközponti primer tömegáramot, a visszatérő ági tűszelepekkel ill. kombinált szelepekkel. A beállított érték a hőmennyiségmérő műszer kijelzőjén ellenőrizhető
 • a beszabályozást mindig a hőelosztó állomáshoz közeli hőközpontoknál kell kezdeni és a végpont felé haladva lehet a fűtővizet, a végpont felé kényszeríti.
 • a beszabályozás közben bekapcsolják a fűtési keringető szivattyút, a fűtésvezérlő automatikát és a motoros szelep kapcsolóját automatikus állásba helyezik
 • a körzet hőközpontjainak végigjárása, a fűtés beindítása után újra végigmennek visszafelé és ellenőrzik a fűtés beindulását az osztó-gyűjtő kézzel történő tapintásával, vagy a vezérlő automatika kijelzőjén a szekunder előremenő és visszatérő hőfokok lekérésével,
 • ha a fűtés nem indult be, akkor megkeresik a hiba okát. A hibát elhárítják, ha a hatáskörükbe tartozik. Ha nem, akkor értesítik az üzemviteli részlegvezetőt, a további intézkedés a részlegvezető feladata
 • ha a fűtés megfelelően beindult, akkor az indítást beírják a hőközpont naplóba és aláírásukkal igazolják.

A fűtési idény alatt a beszabályozó fűtésszerelők heti egy alkalommal megjelennek a körzetükön lévő hőközpontok mindegyikében és elvégzik az alábbi üzemviteli tevékenységet:

 • szükség esetén utántöltik a szekunder oldali rendszert és légtelenítik
 • ellenőrzik a hőközponti paramétereket / hőfokok, nyomások, tömegáramok /
 • hibákat kijavítják. Hatáskörüket meghaladó probléma esetén értesítik a részlegvezetőt
 • kitakarítják a hőközpontokat
 • beírnak és aláírnak a hőközpont naplóba
 • havonta egyszer ellenőrzik a hőcserélők tömörségét. A lyukadást jelentik a részlegvezető felé
 • havonta egyszer leolvassák a hőmennyiségmérőt és a HMV mérőt. Az adatokat ráírják a leolvasó kartonra és beírják a hőközpont naplóba is
 • ellenőrzik a HMV rendszeren lévő visszacsapó szelepek működését

A fűtési idény alatt a műszerészek havi egy alkalommal ellenőrzik a hőközponti villamos vezérlés és szabályozás megfelelő működését. Leolvassák a hőmennyiségmérő műszert. Az adatokat értékelik és beírják a hőközpont naplóba, ezt aláírásukkal igazolják.

Fűtés leállítása, átállás nyári üzemmódra

A városi fűtés leállításának eldöntése után a hőszolgáltatási üzemigazgató összehívja a beosztott dolgozókat. Eligazítást tart az átállás menetéről, ütemezéséről. Elosztja az elvégzendő feladatokat. Az átállás előtt felkészülés nincs.

A hőközpont átállítását nyári üzemmódra a beszabályozó fűtésszerelők végzik az alábbiak szerint:

 • tájékozódnak, hogy a hőelosztó állomásokon az átállás a nyári üzemmódra megtörtént-e
 • lekapcsolják a fűtési keringető szivattyút
 • amikor a fűtésvezérlő automatika lezárta a motoros szelepet, lekapcsolják a fűtésvezérlést
 • a primer tömegáramot átállítják nyári értékre
 • az elzáró szerelvényekkel is átállnak nyári üzemmódra
 • az átállást beírják a hőközpont naplóba, aláírják

HMV szolgáltatás leállítása: / pl. nyári nagyjavításra /

Az erőműben és primer távhőrendszeren betervezett javítási és karbantartási munkák megkezdése előtt egy nappal a hőszolgáltatási üzemigazgató összehívja a beosztott dolgozókat. Eligazítást tart a HMV szolgáltatás leállításának menetéről, ütemezéséről. Elosztja az elvégzendő feladatokat. Leállás előtt felkészülés nincs.

A hőközpontokban a HMV szolgáltatás leállítását a beszabályozó fűtésszerelők végzik az üzemviteli részlegvezető irányításával az alábbiak szerint:

 •  tájékozódnak, hogy a II. sz. hőelosztó állomáson és a hőközpontokban a primer keringetés leállt-e
 • ha igen, akkor elindulnak, mindenki a saját körzetén és lezárják a hőközpontokban a primer bejövő és visszatérő elzáró szerelvényeket
 • lekapcsolják a HMV cirkulációs szivattyút
 • amikor a HMV vezérlő automatika lezárta a motoros szelepet, lekapcsolják a HMV vezérlést
 • a leállás tényét rögzítik a hőközpont naplóba, aláírják
 • a hőközpontot feszültség mentesítik. Ezután csak a világítás működik.

Védőcsatornában lévő távfűtő vezetékek cseréje, korszerű, előszigetelt vezetékekre

Adatvédelem | Aktuális | Egyéb tevékenységek | Hasznos linkek | Elérhetőségek