Hőmennyiségmérő rendszerek nyilvántartása és hitelesíttetési
folyamata

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 43. § (1) A szolgáltatott és a felhasznált távhő díjának elszámolása hiteles hőmennyiségmérés alapján történik.

Egy hőmennyiségmérő kör egy elektronikából, két hőfok érzékelőből, valamint egy impulzus adóval ellátott átfolyásmérő vízórából áll, mely lehet mechanikus, vagy ultrahangos elven mérő berendezés. A hőmennyiségmérőket 4 évenként újra kell hitelesíttetni, melynek célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. Az OMH (Országos Mérésügyi Hivatal) által kapott feljogosítás alapján, a kalibráló laboratóriumok jogosultak kalibrálási bizonyítványt kiadni. E feljogosítás nélkül kalibrálás külső fél számára nem végezhető.

A kötelező hitelesítésű mérőeszközök, (ilyenek a hőmennyiségmérők is), hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll.
A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett hitelesítési bélyeg, egyéb jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja.

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ISO 9001:2000 minősítéssel
rendelkezik. A hőmennyiségmérők nyilvántartása, valamint a rendszer karbantartása is ennek szellemében történik. Az adatnyilvántartó rendszerünkben jelenleg 750 db mérőkör van regisztrálva. Ezek között vannak hőközponti mérők, melyek egy közösség (lépcsőház, épülettömb), és egyéni
mérők, melyek egy lakás, vagy más helyiség (ezek lehetnek saját, illetve nem saját tulajdonú mérők), hőmennyiségének felhasználását mérik.

Az adatbázis a következő adatokat tartalmazza:

  • Hőközponti cím,(Utca, házszám)
  • HKP azonosító,(dujhkp..)
  • Létesítmény megnevezése,(Iskola, Óvoda, Tulajdonos neve)
  • Elektronika, vízóra típusa, gyári száma, mérete, mértékegysége hitelesítés ideje,
  • következő hitelesítés ideje, felszerelési ideje, tulajdonosa.

A mérőkörök hitessége a lejárati év december 31.-éig tart.

A hitelesítés lebonyolítása a következőképpen történik:

1. Az adatbázisból meghatározásra kerül, hogy az adott évben mely elektronikáknak, illetve vízóráknak jár le a hitelesítésük.

2. Közösségi és egyéni mérők kiválasztása, ezen belül a fűtési és meleg vizet (HMV) is mérők különválasztása. A fűtési mérők esetében elegendő egy passzdarabot beépíteni, mivel ezek csak téli időszakban mérik az elfogyasztott hőenergiát. HMV-t is mérő hőmennyiségmérők esetében a leszerelt mérőt, a leszereléssel megegyező időben, ugyanolyan méretű mérővel kell kicserélni, a mérés folyamatossága érdekében.

3. Közösségi mérők leszereléséről címlistát kell készíteni és a közös képviselőket értesíteni kell a leszerelések vagy cserék időpontjáról. A mérők leszereléséről illetve cseréjéről adatlapot kell kitölteni. A mérők leszerelésénél illetve cseréjénél a közös képviselőnek, vagy meghatalmazottjának jelen kell lenni és a mérőcsere adatlapot aláírásával hitelesítenie kell. A leszerelt mérőket a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. telephelyére kell szállítani. Amennyiben a mérők leszerelésekor vagy cseréjekor sem a közös képviselő, sem meghatalmazottja nem tudott jelen lenni, abban az esetben a leszerelt mérőket a telephelyen 7 napig tárolni kell, hogy a közös képviselő ellenőrizni tudja. Utána a mérőket hitelesítésre el kell szállíttatni. Hitelesítés után a mérőket vissza kell szerelni és a mérőcsere adatlapot a felszerelési adatokkal ki kell tölteni.

4. Egyéni mérők esetében értesíteni kell a fogyasztót, hogy a mérők hitelesítési ideje az adott év végéig le fog járni. Ha a mérő a fogyasztó saját tulajdona és emelt díjas szerződéssel rendelkezik, abban az esetben a leszerelés idejét vele egyeztetni kell. Ha a mérő a fogyasztó saját tulajdona, de nem rendelkezik emelt díjas szerződéssel, akkor értesíteni kell a hitelesíttetés és javítás várható költségeiről, illetve fel kell hívni a figyelmét, hogy vagy saját maga viszi el hitelesíttetni, vagy Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-re bízza (Megrendelőlap). Ha cégünkre bízza, úgy mérőcsere adatlapot kell kitölteni. A hitelesíttetés elkészültével a mérőt vissza kell szerelni az esetleg új mérőállás feltüntetésével. A hitelesítés költségéről pedig feljegyzést kell készíteni és a fogyasztónak ki kell számlázni. A számlával és feljegyzéssel együtt meg kell küldeni a mérőkről készült hitelesítési jegyzőkönyv egy fénymásolt példányát is! Hitelesítés után a mérőket vissza kell szerelni a mérés helyére. Ahol HMV mérés is van, ott csere mérőről kell gondoskodni a mérőállások rögzítése mellett.

5. A hitelesíttetésből visszaérkezett mérőket ütemezetten vissza kell szerelni a mérés helyére, az adatbázisban pedig rögzíteni kell az új hitelesítési adatokat. A lejárt hitelesítési jegyzőkönyveket le kell cserélni az új hitelesítési jegyzőkönyvekkel. A lejárt hitelesítési jegyzőkönyveket egy dossziéba le kell fűzni és meg kell őrizni.

6. Új mérőkörök beépítése esetén az (Új Mérő) adatlapot kell kitölteni és az adatbázisban rögzíteni kell.

7. Valamennyi kitöltött adatlapot le kell fűzni és meg kell őrizni!

Védőcsatornában lévő távfűtő vezetékek cseréje, korszerű, előszigetelt vezetékekre

Adatvédelem | Aktuális | Egyéb tevékenységek | Hasznos linkek | Elérhetőségek